Hepgor gwe-lywio

Dod o Hyd i Ni

Cyrraedd yn y car, ar y tren neu bws...

Theatr Dywysoges Frenhinol, Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ

Ar yr heol

O’r dwyrain {Gadewch yr M4 ar gyffordd 41, dilynwch y ffordd dros y drosffordd i gylchfan mawr. Ewch yr holl ffordd o amgylch y cylchfan ac ailymunwch â’r M4. Gadewch wrth yr allanfa gyntaf a dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

O’r gorllewin {Gadewch yr M4 wrth gyffordd 41. Wrth y cylchfan, cymerwch y troad chwith cyntaf, mae’r theatr ar y dde. Wrth y cylchfan nesaf, cymerwch y 4edd allanfa a throwch i’r chwith i faes parcio’r theatr. Mae lle i fwy o geir ar gael yn y maes parcio ar yr allanfa 1af oddi ar y cylchfan.

 

Parcio

Yn ystod y cyfnod rhwng 9am a 5pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener, nid oes unrhyw barcio ar y safle - rydym yn argymell eich bod yn defnyddio maes parcio aml lawr Port Talbot, SA12 8HN

 

Trafnidiaeth Gyhoeddus

  • Yr orsaf drenau agosaf Port Talbot Parkway
  • Yr orsaf fysus agosaf Canolfan Siopa Aberafan
  • Y safle tacsis agosaf Canolfan Siopa Aberafan
© Cyngor Castell-nedd Port Talbot