Hepgor gwe-lywio

Amseroedd Agor

ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU - O BELL

Mae llinell ffôn ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun - Gwener ac rydym hefyd yn agor deuddydd yr wythnos ar gyfer dros y cownter archebion/ cymorth.

Oriau agor y Mai: Bydd llinell ffôn ein Swyddfa Docynnau ar gau o Dydd Llun 6 Mai ac Dydd Llun 27 Mai.
  • Oriau Gweithredu Dros Dro'r Swyddfa Docynnau: Dydd Llun – dydd Gwener: 10y.b–12y.p ac 1y.p-3y.p
  • Oriau agor y Swyddfa Docynnau: Dydd Mercher and Dydd Gwener: 10y.b–12y.p ac 1y.p-3y.p
  • Caiff ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eu monitro yn ystod oriau swyddfa.
  • Am ymholiadau cyffredinol, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin a'n Hamodau a Thelerau.

 

Gwybodaeth am Docynnau

  • Nid oes modd ad-dalu tocynnau
  • Rhaid talu £1 i bostio tocynnau
  • Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Neath Port Talbot CBC'
  • Gellir casglu tocynnau a archebwyd ar-lein o'r lleoliad 24 awr ar ôl eu prynu neu gallwch eu gadael yn y lleoliad nes diwrnod y perfformiad
  • Gallwn roi tocynnau ar gadw am hyd at 7 niwrnod heb dderbyn taliad. Ni chaiff tocynnau a archebwyd eu cadw o fewn wythnos i'r perfformiad a chânt eu rhyddhau os bydd y perfformiad yn gwerthu pob tocyn

Mae tocynnau ar gael dros y ffôn neu ar-lein ar hyn o bryd.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot