Hepgor gwe-lywio

Llogi Lleoliad

Mae Theatr y Dywysoges Frenhinol ar gael i'w llogi...

Mae Theatr y Dywysoges Frenhinol ar gael i'ch busnes neu'ch digwyddiad personol. Mae ein lleoliad hygyrch, mawr yn hyblyg a gellir trefnu’r lle mewn ffyrdd gwahanol ar gyfer digwyddiadau amrywiol.

Rydym mewn lleoliad cyfleus ger yr M4, ac ychydig funudau’n unig ar gerdded o'r orsaf drenau, yr orsaf fysus a chanol y dref.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n gwasanaethau neu'n cyfleusterau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am logi'r theatr, anfonwch ymholiad atom.

Byddwch yn sicr o gael croeso cynnes a chyfeillgar gan ein tîm profiadol...

Mae Theatr y Dywysoges Frenhinol ar gael i'w llogi a gallai fod y lleoliad delfrydol i gynnal eich digwyddiad...

Gallwch hefyd anfon ymholiad at ein tîm digwyddiadau...

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot