Hepgor gwe-lywio

Cwestiynau Cyffredin Yn Ymwneud  Choronafeirws

Cymerwch gipolwg ar ein cwestiynau cyffredin...

Mae canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yn mynnu bod rhaid i theatrau aros ar gau oherwydd pandemig y Coronafeirws. Felly bydd Theatr Dywysoges Frenhinol ar gau i’r cyhoedd tan fis Ebrill 2021 ar y cynharaf.

Rydyn ni’n cysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer y perfformiadau hynny a drefnwyd yn y cyfamser i egluro a yw'r sioe wedi'i chanslo neu wedi'i gohirio, a threfnu ad-daliadau neu gyfnewidiadau yn unol â hynny.

Byddwn yn cysylltu ag archebwyr ar gyfer perfformiadau yn y dyfodol mewn da bryd, ac yn postio diweddariadau ar ein gwefan.

Diolch am eich amynedd a'ch cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Yn bendant, fe fydd mesurau diogelwch yn weithredol wrth i ni groesawu ein cynulleidfaoedd a’n hymwelwyr yn ôl. Bydd y mesurau yn ddarostyngedig i ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Byddwch. Bydd hawl gennych i ad-daliad llawn. Caiff yr ad-daliad ei brosesu'n awtomatig. Nid oes angen i chi gysylltu â ni.

Oes. Mae tocynnau ar werth ar-lein ar gyfer perfformiadau sydd ar y gweill, a byddwn wrth ein boddau yn eich croesawu'n ôl.

Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am sioeau sydd wedi’u haildrefnu yma.

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Byddwn yn cysylltu'n uniongyrchol â phobl sydd wedi archebu tocynnau, a bydd ad-daliad yn cael ei wneud i'r cerdyn gwreiddiol.

Os ydych yn hapus gyda'r dyddiad newydd, bydd eich tocynnau'n cael eu trosglwyddo'n awtomatig a does dim angen i chi wneud unrhyw beth.

Mae eich hen docynnau yn dal yn ddilys.

Mae ad-daliadau ar gyfer digwyddiadau a ganslwyd yn cael eu had-dalu'n awtomatig i ddeiliad y cerdyn gwreiddiol. Gwiriwch eich cyfriflen banc cyn cysylltu â ni.

Os yw'r cyfrif wedi'i gau yn llwyr, cysylltwch â ni drwy e-bost gyda'ch rhif archeb a bydd modd i ni drefnu ad-daliad drwy ddull arall. Os yw'r cyfrif yn dal i fod yn weithredol, ac mai dim ond y cerdyn sy'n newydd, bydd yr ad-daliad yn dal i allu cael ei brosesu'n llwyddiannus i'r cyfrif.

Bydd y pob cwmni'n cysylltu ag archebwyr tocynnau cyn gynted ag y bo modd, ond os nad ydych wedi clywed ganddyn nhw am berfformiad penodol, bydd angen i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot